Nasze dłonie każdego dnia narażone są na wiele niebezpieczeństw. W grupie podwyższonego ryzyka są szczególnie te osoby, które wykonują zawody takie jak budowlaniec, czy stolarz, a także wszyscy, którzy zajmują się medycyną.

Wyróżnianie się wśród tłumu jest dla wielu osób bardzo ważne, gdyż pozwala to na jeszcze lepsze budowanie własnej tożsamości.