środa, 26 styczeń 2022 16:27

PIT 37 - czym jest i kiedy należy go wypełnić?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
PIT 37 PIT 37 pixabay

PIT jest dokumentem urzędowym przygotowywanym okresowo i stanowi podstawę zapłaty podatku w określonej kwocie. Wśród jego różnych rodzajów znajduje się między innymi PIT 37 - dowiedz się, kto jest zobowiązany do jego wypełnienia.

 

PIT 37

PIT 37

PIT 37 - co to jest?

Początkowo warto wyjaśnić, czym dokładnie jest PIT 37. Deklaracja ta jest rozliczeniem rocznych przychodów, uzyskanych od płatnika składek. Oznacza to, że wykonując pracę, niezależnie od rodzaju zawartej z pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy, pracownik otrzymuje wypłatę netto. W tym przypadku, pracodawca, według prawa podatkowego, określany jest płatnikiem. Obowiązkiem płatnika jest wpłacenie za pracownika zaliczki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ZUS, a także na podatek dochodowy - opłaty te określają różnicę pomiędzy pensją netto, a pensją brutto. Pracownik otrzymując pensję netto, do chwili złożenia deklaracji podatkowej PIT 37, nie jest zobowiązany do uiszczania opłat urzędowi skarbowemu. 

PIT 37 - kogo dotyczy?

Rozliczenie PIT 37 obowiązuje praktycznie każdego podatnika, otrzymującego wynagrodzenie pomniejszone o obowiązujące składki, czyli wynagrodzenie netto. W pierwszej kolejności należy jednak dostarczyć urzędowi skarbowemu formularz PIT 11, który umożliwi prawidłowe rozliczenie deklaracji PIT 37. Deklaracja ta jest skierowana do podatników, którzy za miniony rok podatkowy otrzymali wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, którego firma mieści się na terenie Polski. Deklarację wypełniają wyłącznie osoby otrzymujące wynagrodzenie, które rozliczane jest zgodnie z zasadami ogólnymi oraz skalą podatkową. W celu złożenia deklaracji można skorzystać z programu e-pity, który ułatwi wypełnienie danego formularza.

Należą do nich podatnicy, którzy uzyskują dochód z tytułu stosunku pracy oraz stosunku służbowego, pracy nakładczej, zasiłków lub świadczeń emerytalnych, zasiłków otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendiów naukowych, przychodów z praw autorskich lub majątkowych, należności, które wynikają z bycia członkiem w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, a także podatnicy, którzy osobiście wykonują działalność z tytułu umowy zlecenia, kontraktów czy zasiadania w radach nadzorczych. 

Warto jednak podkreślić, że nawet, jeżeli podatnik na podstawie dochodów jest upoważniony do złożenia deklaracji PIT 37, musi on spełniać także inne kryteria. Formularz ten nie zezwala na rozliczanie się łącznie z niepełnoletnimi dziećmi, jak również uwzględnienie w osobistych rocznych dochodach strat, które wynikają z poprzednich lat. Deklarację podatkową PIT 37 można rozliczać wspólnie z małżonkiem, pod warunkiem, że druga ze stron również posiada obowiązek wypełniania tego dokładnie formularza. Formularz nie jest natomiast przeznaczony dla osób, które uzyskują przychody z tytułu działalności gospodarczej pozarolniczej, dla wspólników spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, a także komandytariuszy oraz komplementariuszy w spółkach komandytowych. 

PIT 37 - ulgi podatkowe

Do składania deklaracji PIT 37 nie są również zobowiązane osoby, których dotyczy tak zwany PIT zerowy, czyli osoby objęte ulgą dla młodych. Dotyczy to osób uzyskujących dochody od pracodawcy, które nie ukończyły jednak 26 roku życia. Warunkiem tego jednak są przychody nieprzekraczające w danym roku podatkowym określonej prawnie kwoty. W takim przypadku, osoby te są zwolnione z odprowadzania podatku, dlatego jeżeli płatnik nie uiścił zaliczek do urzędu skarbowego, osoba taka nie ma obowiązku rozliczania formularza PIT 37. Jeżeli jednak dana osoba uzyskuje również inne przychody, których opodatkowanie określa określony przez ministerstwo finansów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź podatek liniowy, formularz ten należy wypełnić łącznie z PIT 28. W przypadku konieczności wypełnienia tej deklaracji podatkowej, warto jednak wcześniej poznać ulgi w PIT 37, które określają konkretne grupy osób uprawnionych do skorzystania z odliczenia pewnej kwoty od podatku.