piątek, 23 luty 2024 16:06

Jak zostać dietetykiem klinicznym? Jakie studia trzeba skończyć?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
studiowanie dietetyki studiowanie dietetyki materiał partnera

Praca dietetyka opiera się zapewnieniu wsparcia psychicznego i merytorycznego dla osoby zmagającej się ze złymi nawykami żywieniowymi. Efektami są lepsze samopoczucie i utrata nadmiernych kilogramów. Dietetyk nie znajduje się liście zawodów medycznych, jednak dietetyk kliniczny posiada kompetencje, które umożliwiają mu pracę z pacjentami podczas choroby. Przedstawiamy jak zostać dietetykiem klinicznym i jakie studia trzeba skończyć?

 

Kim jest dietetyk kliniczny?

Dietetyk kliniczny skupia swoje obowiązki zawodowe wokół zdrowego żywienia i dobieraniu odpowiedniej diety dla swoich pacjentów przy równoległym uwzględnieniu ich stanu zdrowia. Jego kompetencje umożliwiają opracowanie diety dla osób zmagających się z ciężkimi chorobami przewlekłymi lub nowotworami. Jednocześnie może wspomagać pacjentów posiadających choroby o lżejszych objawach. 

Jeżeli rozważasz studiowanie dietetyki, aby specjalizować się później z dietetyki klinicznej, to Twoje przyszłe obowiązki nie będą skupiały się wyłącznie na ciężkich przypadkach korzystających z żywienia pozajelitowego. Dietetyk kliniczny posiada ogromną wiedzę odnośnie jednostek chorobowych, których przebieg wymaga zmiany nawyków żywieniowych. Umiejętnie dopasowuje sposób żywienia podczas choroby, aby powstrzymać jej dalszy rozwój. W niektórych przypadkach zmiana sposobu żywienia jest sposobem na powrót do pełnego zdrowia i lepszego samopoczucia. 

Dietetyk kliniczny w swoich dietach uwzględnia zależności występujące pomiędzy układem pokarmowym a innymi układami w organizmie człowieka, m.in. nerwowym, krwionośnym. 

Jak wygląda praca dietetyka klinicznego?

Dietetyk kliniczny w pierwszej kolejności przeprowadza wywiad żywieniowy ze swoim pacjentem. Na tej podstawie ustala dolegliwości, a następnie określa wstępną diagnozę. Nierzadko zaleca wykonanie dodatkowych badań, choć sam nie może wystawić na nie skierowania. Dietetyk kliniczny w celu poprawy samopoczucia i ulepszenia funkcjonowania organizmu może zalecić zakup suplementów diety. 

W przypadku osób, u których została rozpoznana choroba, dietetyk kliniczny w oparciu o aktualne badania krwi i wywiad żywieniowy określa rekomendowaną dietę dla pacjenta. Równolegle wskazuje, które produkty powinny być częściej spożywane, a które unikane. 

Jak zostać dietetykiem klinicznym?

Niektórzy dietetycy niesłusznie nazywają się dietetykami klinicznymi. Dla klinicznego dietetyka studia powinny być zrealizowane studia na kierunku dietetyka kliniczna lub dietetyka ze specjalnością dietetyka kliniczną. Alternatywnie można ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, a następnie ukończyć studia podyplomowe na kierunku dietetyka kliniczna. Dietetycy kliniczni powinni nieustannie poszerzać swoją wiedzę i decydować się na uczestnictwo w fachowych kursach dietetycznych. Nieustające odkrycia medyczne sprawiają, że zmienia się sposób podejścia do pacjenta i rekomendowane jest zalecanie innych planów żywienia. 

Dietetyk kliniczny musi odbyć praktykę zawodową, w której będzie miał kontakt z osobami chorymi. Wybór najczęściej pada na placówki medyczne, m.in. szpital, klinikę, ośrodek zdrowia. Dopiero po ukończeniu studiów i posiadaniu odpowiedniego doświadczenia może uzyskać potrzebną certyfikację zawodową. Stanowi ona potwierdzenie kwalifikacji i kompetencji umożliwiającej wykonywanie obowiązków dietetyka klinicznego. 

Jak wyglądają studia dietetyczne?

Studia dietetyczne posiadają o wiele szerszy zakres materiału niż obowiązujący na kursach dietetycznych. Kształcenie dietetyków odbywa się w trybie dwustopniowym - studia I stopnia - licencjat i studia II stopnia - magisterskie. Studia mogą być realizowane w trybie dziennym jak i zaocznym. Oferowane są zarówno przez uczelnie państwowe jak i prywatne. W toku prowadzonych zajęć, realizowane są przedmioty skoncentrowane wokół kwestii związanych z żywieniem, produktami żywnościowymi czy planowaniem żywienia.

Ponadto w programie studiów znajdują się przedmioty umożliwiające zapoznanie się z fizjologią człowieka, klinicznym zarysem chorób, farmakologią. Uczelnie decydują się także na wprowadzanie zajęć praktycznych z gotowania, aby grupa mogła sprawdzić swoje umiejętności i smaki potraw. Wiedza studentów weryfikowana jest podczas zaliczeń i kolokwiów. Uczestnictwo w zajęciach jest absolutną koniecznością, która pozwala na zyskanie wiedzy potrzebnej do niesienia pomocy innym. 

Wybór uczelni

Przyszły dietetyk studia powinien wybierać ze szczególną rozwagą. To one stanowią podstawę tego, co będzie wykorzystywał w swojej pracy z pacjentami. Studia należy traktować jako jedną z najlepszych możliwych do przeprowadzenia inwestycji. Z naszej strony możemy z całym przekonaniem zarekomendować wybór uczelni prywatnej, np. Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie.

Grono pedagogiczne złożone jest z osób praktykujących, którzy na co dzień mają styczność z trudnymi przypadkami i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami ze studentami, co jest świetnym odniesieniem do wiedzy teoretycznej. Dodatkowo takie uczelnie są o wiele lepiej wyposażone i dysponują szerszym zakresem pomocy dydaktycznych. Udostępniają odpowiednio przygotowane sale i starają się maksymalnie spełnić oczekiwania studentów, bo to oni są ich najlepszą reklamą.

Kluczowe jest także zachowanie balastu pomiędzy teorią a praktyką, dlatego student po zakończeniu nauki o wiele sprawniej wdraża się w nowe obowiązki. 

Perspektywy zatrudnienia po studiach dietetycznych

Przed dietetykami roztacza się bardzo wiele ścieżek przyszłej kariery. Mogą aplikować o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej czy w instytucjach naukowo-badawczych. Stoi przed nimi możliwość zatrudnienia w poradniach żywieniowych i dietetycznych. Dodatkowo mogą świadczyć pracę w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych, które realizują zlecenia dla szpitali lub sanatoriów.

Chętnie zatrudniani są także w placówkach sportowych i szkolnictwie. Oczywiście, studenci dietetyki są także przygotowywani do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która będzie skupiała się wokół poradnictwa dietetycznego.